חיה גור

טלפון: 
03-5317065
דוא"ל: 
Chaya.Stein@biu.ac.il