הדר בדיחי

תפקיד: 
מנהלת
טלפון: 
03-5318853
דוא"ל: 
Hadar.Badihi@biu.ac.il