Accordance

Type: 
Full - Text
Categories: 
Bible
Categories: 
Classical Studies
Categories: 
Talmud & Oral Law
Note: 

המאגר מותקן בספריה המרכזית - בנין 401 קומת כניסה - מדור הדרכה, במחשבים הבאים : 

6,10,11,13,15,16,17

בנוסף, המאגר מותקן באולם הקריאה בספריה ליהדות - בנין 401 קומה שניה. 

אקורדנס היא תוכנה לאיחזור מידע מנוסח המקרא ומטקסטים הקשורים אליו (כגון תרגומי המקרא, הברית החדשה, ספרות חז"ל, ספר בן סירא, כתבי יוסף בן מתתיהו, כתבי אבות הכנסייה, ועוד רבים). היא נועדה בעיקר לחוקרי לשון המקרא, אך בשל שפע הטקסטים הכלולים בה, היא משמשת גם חוקרי ספרות חז"ל, ספרות עברית, תולדות עם ישראל ומחשבת ישראל. התוכנה כוללת טקסט מלא בכמה שפות: עברית, ארמית, סורית, יוונית, לטינית ואנגלית.