אוצרות התורה

תחומים: 
יהדות
תחומים: 
תלמוד ותושב"ע
הערה: 

גישה ממחשבי הספרייה ליהדות בלבד

‘אוצרות התורה’ הינו מאגר ממוחשב המכיל רבבות ספרים: ראשונים וקדמונים, פוסקים ואחרונים, מפרשי ש”ס, הלכה, שו”ת, חסידות וקבלה, מוסר ודרוש, תולדות והיסטוריה יהודית, קבצים וירחונים, בתוכם אלפי ספרים נדירים ועתיקים שאינם ברי השגה.