סקירה משפטית + הסניגור

תחומים: 
משפטים
הערה: 

כלי עדכון משפטי אשר סוקר ומתמצת את הפרסומים המשפטיים בארץ ופרסומים משפטיים נבחרים בעולם.

גישה ממחשבי הספרייה למשפטים בלבד. דורש סיסמא: נא לפנות לספרנית במשפטים טל' 03-5318360