אוצר ההלכה והמנהג עם הלכה ברורה

הערה: 

מאגר נרחב של טקסט מלא במדעי היהדות המכיל את התנ"ך ומפרשיו, משנה תלמוד, מדרשים, שו"ע ומפרשיו, שו"תים וכן ספרות נוספת במשפט עברי.

תקליטור - לגישה יש לפנות לספריה למשפטים.