רשות העתיקות - הספרייה הארכיאולוגית

נושאים: 
ארכיאולוגיה
סוג: 
ביבליוגרפי
הערה: 

הספרייה הארכיאולוגית החשובה במזרח התיכון. ראשיתה בימי המנדט הבריטי, כנראה בשנת 1926. בספרייה נמצא אוסף של פרסומים וותיק ונרחב בתחום הארכיאולוגיה בארץ. תחומי ההתמחות של הספרייה כוללים: דוחות של חפירות ארכיאולוגיות בארץ-ישראל ובשכנותיה, במזרח הקדום, במצרים ועוד.