נבו

תחומים: 
משפטים
הערה: 

מאגר משפטי המכיל פסיקה מכל הערכאות, חקיקה כולל חקיקה היסטורית, ספרות משפטית נרחבת הכוללת טקסט מלא של ספרים מהוצאת נבו ומאמרים רבים בעברית. בנוסף מכיל המאגר מידע ומחשבונים משפטיים רבים נוספים.