פרוייקט השו"ת המקוון

Note

יש לבחור את המוסד בר אילן בפתיחת המאגר. 

אוסף אלקטרוני עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי, המקיף מבחינה כרונולוגית אלפי שנות יצירה והגות.

המאגר כולל ספרי שו"ת, בהם מוצגים, דרך פסקי ההלכה, ההווי ההיסטורי-חברתי של התקופות השונות.

בנוסף לכך, קיימים במאגר התנ"ך והתלמוד ומפרשיהם העיקריים, ספרי הלכה יסודיים: רמב"ם, שו"ע ונושאי כליהם, מדרשים, זוהר והאנציקלופדיה התלמודית ועוד.

 המאגר פותח באוניברסיטת בר אילן.

 

סוג המאגר
Full - Text
CD
No

Last Updated Date : 19/09/2022