נוהלי השאלה

להלן מידע מפורט אודות נוהלי השאלה לאנשי קהילת בר-אילן ולאורחים מבחוץ.

למידע אודות נוהלי פתיחה או חידוש גישה למשאבי הספרייה

 

נוהלי השאלה כלליים

השאלת ספרים מתבצעת בכל ספריות הקמפוס. לצד נוהלי השאלה אחידים שיפורטו להלן, בכל ספרייה יתכן קיום של אוספים מיוחדים ו/או שירותי דלפק מיוחדים, ולמידע עליהם ניתן לפנות לספריה הרלוונטית.

אם הספר או המאמר המבוקש אינם קיימים באוספי מערך הספריות והמידע, סטודנטים וסגל יכולים לבצע בקשה להשאלה בין ספרייתית. מידע נוסף על נהלי ואופן ביצוע הבקשה ניתן לראות כאן.

אופן ההשאלה

השאלת הספרים הינה אישית, ותבוצע רק לאחר הצגת כרטיס סטודנט/עובד מנהלי/חבר סגל אקדמי תקף לשנת הלימודים הנוכחית/ ות"ז עבור אורחים.

זכאות לשירותי השאלה ולגישה למאגרים

לסטודנטים וללומדים בתוכניות מיוחדות (כפי שמפורט להלן בטבלה): כרטיס קורא וגישה למאגרים נפתחים/מתחדשים באופן אוטומטי לאחר תשלום לאוניברסיטה והסדרת מערכת שעות, בתום סנכרון המידע ממערכת האוניברסיטה מול מערכת מערך הספריות והמידע.

לסגל: כרטיס קורא וגישה למאגרים נפתחים/מתחדשים באופן אוטומטי לאחר כניסת המינוי לתוקף, בתום סנכרון המידע ממערכת האוניברסיטה מול מערכת מערך הספריות והמידע.

לאורחים: ליחידים/קבוצות מסוימות כרטיס קורא ולפעמים גם גישה למאגרים נפתחים/מתחדשים באופן ידני, ראו להלן פתיחה/חידוש כרטיס קורא למשתמש שאינו קיים במערכות האוניברסיטה.

להלן פירוט זכאות להשאלה בהתאם לסטטוס הקורא באוניברסיטה:

זכאים

מכסת השאלה מקסימלית בו-זמנית

משך ההארכות האוטומטיות

הערות והנחיות מיוחדות

סטודנטים לתואר ראשון או שני

40

עד חצי שנה

**סטודנטים לתואר שני עם תזה, לאחר השלמת חובות שמיעה, חייבים להיות רשומים לקורס כתיבת תזה על מנת להיות זכאים לשירותי ספרייה.

סטודנטים לתואר שלישי/ פוסט-דוקטורנטים

100

עד שנה

** עם השלמת חובות שמיעה, סטודנטים לתואר שלישי חייבים להיות רשומים לקורס כתיבת דוקטורט על מנת להיות זכאים לשירותי ספרייה.

סגל מנהלי/אקדמי

100

עד שנה

 

לומדים בתוכניות מיוחדות (שומעים חופשיים; הלומדים בתוכנית ברוקדייל; הלומדים במכינות:  לעולים א' ו-ב', קדם אקדמאית 30+, לוגיסטיקה; הלומדים בתוכנית חד שנתית)

10

עד ארבעה חודשים

 

אורחים (קוראים מאוניברסיטאות אחרות בארץ, המביאים כתב התחייבות; ואורחים נוספים:

מהמרכז להשתלמויות בניהול, חוקרים אורחים בערבות ראש המחלקה, עמיתים מחו"ל בערבות ראש המחלקה, מתנדבים, תכנית לוקשטיין והשתלמות מורים ואחרים)

10

עד ארבעה חודשים

ראה

פתיחה/חידוש כרטיס קורא למשתמש שאינו קיים במערכות האוניברסיטה

תקופת השאלה

משך זמן השאלת ספרים משתנה בהתאם לספר ולמעמד הקורא באוניברסיטה, ולפיכך יש לבדוק משך השאלה עבור כל ספר בנפרד. ניתן לבדוק זאת בקטלוג מערך הספריות והמידע, אחרי כניסה לחשבון משתמש. במקרה של אי התאמה בין הרשום בקטלוג למצב בפועל, יש לבדוק מול הספרנים.

הארכות אוטומטיות

כל הספרים מוארכים באופן אוטומטי, אלא אם כן:

 1. הספר מוזמן ע"י קורא אחר
 2. הפריט לא ניתן להארכה (שייך לאוסף שמורים/מוגבלת בהשאלה של 'לילה', או תמה תקופת ההארכות האטומטיות)
 3. תוקף כרטיס הקורא פג
 4. כרטיס הקורא נחסם עקב קנסות או איחורים רבים הפוגעים בכלל הסטודנטים

משך ההארכות האוטומטיות משתנה בהתאם לסטטוס הקורא, לפי הפירוט בטבלה למעלה.

הודעות לקורא

מדור ההשאלה מפעיל שירות הודעות אוטומטיות דרך הדואר האלקטרוני במקרים הבאים:

 1. שליחת התראות על אי הארכת תקופת השאלה/ תום תקופת השאלה מספר ימים לפני שחל מועד ההחזרה.
 2. שליחת הודעה על איחור בהחזרה והצטברות קנס (פירוט בסעיף על קנסות) לאחר שעבר מועד החזרה.
 3. שליחת בקשה להחזיר ספר המוזמן על ידי קורא אחר.
 4. שליחת הודעה על ספר מוזמן הממתין למזמין בדלפק ההשאלה.

לשירות הודעות זה יש להתייחס כשירות נוסף בלבד, והוא אינו מסיר את אחריות הקורא למעקב בכרטיס הקורא והחזרת הפריטים בזמן!

 •  הודעות בקשה להחזרת פריט מוזמן או פריט שתקופת השאלתו תמה, הן אוטומטיות ויפסקו רק לאחר שהפריט יוחזר לספרייה או יבוצע חידוש השאלה (עבור פריט שאינו מוזמן).
 • במידת הצורך ניתן לייצור קשר ישירות עם הספרייה הרלוונטית בטלפון או בדואר אלקטרוני, כפי שמצוינים בגוף המכתב שיתקבל בדואר האלקטרוני.

חידוש השאלה

כל עוד כרטיס הקורא בתוקף ולא חסום, הפריט לא מוזמן ולא מאוסף שמורים בהשאלה של 'לילה', עם קבלת תזכורת ראשונה על תום תקופת השאלה, ניתן לבצע חידוש השאלה באחת משתי הדרכים:

 1. להגיע עם הספר/ים לדלפק של הספרייה, בה בוצעה ההשאלה ולבצע החזרה והשאלה מחדש מול הספרן.
 2. לצלם את הברקוד שנמצא בכריכה הפנימית של הספר ולשלוח את הצילום למייל של הספרייה בה בוצעה ההשאלה. במייל יש לציין שם מלא ומס' ת"ז. טיפ: אם מדובר במספר ספרים, ניתן להוריד אפליקציה חינמית CamScanner, לסרוק את הברקודים ולשלוח כקובץ PDF.

החזרת פריטים מושאלים

כאשר לא ניתן לבצע חידוש השאלה או שכבר אין צורך בפריטים, יש להביא אותם לדלפק ההשאלה של הספרייה הרלוונטית לזיכוי על ידי הספרן/ית.

כאשר מדור ההשאלה סגור, יש לשים את הספרים בתיבה להחזרת הספרים.

אחריות הקורא

 1. באחריות כל סטודנט וחבר סגל להחזיר את הספרים במועד שנקבע.
  • יש לנהל מעקב אחר מצב ההשאלות דרך כרטיס הקורא האינטרנטי.
  • כל היודע מראש כי לא יוכל להחזיר הספרים במועד עקב נסיעה לחו"ל, מילואים וכד', יחזיר את הספרים לספרייה לפני היעדרותו.
  • מרצה/חוקר היוצא לשבתון בחו"ל – עליו להחזיר את כל הספרים לפני יציאתו.
  • במהלך חופשת הסמסטר/חופשת הקיץ, הספריות עובדות כסדרן (למעט ט' באב ושבוע של חופשה מרוכזת בסוף הקיץ, עליה מפורסם מראש). יש להחזיר ספרים מוזמנים גם אם מועד ההחזרה חל במהלך החופשה ספרים שתקופת השאלתם תמה ולא ניתן לקבל הארכות נוספות, כל עוד אינם מוזמנים וכרטיס הקורא בתוקף, יש לחדש לפי ההסבר כאן.
    
 2. באחריות הקורא לוודא כי כל פרטי ההתקשרות אתו מעודכנים, כולל כתובת הדואר האלקטרוני שבשימוש  קבוע, כתובת המגורים ומספר הטלפון הנייד. פרטים אלו יש לעדכן מול מערכות האוניברסיטה. 
  לעדכון קבוע של הפרטים האישיים יש לפנות למקומות הבאים :
  • סטודנטים
  • חברי סגל אקדמי/מנהלי
   • במזכירות המחלקה - יש לעדכן במערכת ERP
     
 3. באחריות הקורא לשמור על שלמות וניקיון הספרים.
   
 4. באחריות הקורא לדאוג שכרטיס הקורא שלו בתוקף:
  • יש לשלם עבור שנת הלימודים החדשה ולהירשם לקורסים בזמן.
  • כל המקבל אישור להמשיך לימודים לתואר/להגיש עבודה באיחור חייב להמציא את האישור על כך לספרייה, לפני שתוקף כרטיס הקורא פג. את האישור ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני למדור השאלה במייל: Lib.Loan@biu.ac.il.
  • במקרה שחל עיכוב בהסדרת הרישום ו/או תשלום, חובה להחזיר את כל הספרים שהושאלו על מנת להימנע מצבירת קנסות.
  • להסדר זמני של תוקף הכרטיס יש לפעול כמו בסעיף פתיחה או חידוש של כרטיס קורא.
  • סטודנטים לתארים מתקדמים שהשלימו את חובות השמיעה שלהם ונמצאים בשנת כתיבת התזה/ הדוקטורט צריכים עדיין להירשם לשנת הלימודים החדשה ולשלם בהתאם. הפירוט ניתן למצוא בנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

פריטים מושאלים שאבדו/ניזוקו

קורא שאיבד ספר, יודיע על כך מיד למדור השאלה.

 1. המלצה חמה, לפני נקיטת אחת מפעולות הבאות – יש לבדוק שוב בכל מקום שיעלה בדעתכם – אולי תמצא האבדה.
 2. אם הספר זמין לרכישה, יש לרכוש עותק זהה, ולהביאו לדלפק ההשאלה בתמורה לספר שאבד.
 3. אם הספר יצא מדפוס, יש לנסות ולאתרו בחנויות יד שנייה. הספר צריך להיות במצב טוב מאוד. אחרי הרכישה יש להביאו לדלפק ההשאלה להמשך טיפול.
 4. באם מאמציכם לאתר את הספר בחנויות הספרים עלו בתוהו, יש להתקשר למדור ההשאלה של הספרייה הרלוונטית לבירור הסכום שיהיה עליכם לשלם תמורת הספר שאבד. את התשלום יש לבצע דרך מערכת התשלומים המקוונת. יש להודיע לספרייה על ביצוע התשלום על מנת שהספר ימחק מכרטיס הקורא שלכם. 

באם הספר ניזוק בתקופה בה היה ברשות הקורא, יש להודיע על כך מיד למדור השאלה. ספר פגום לא יתקבל חזרה ועל הקורא יהיה לנהוג, כמו במקרה של ספר שאבד, ראה/י למעלה סעיפים 2 – 4.

קנסות והגבלות

אי החזרת הפריט המושאל המוזמן על-ידי קורא אחר או ספר מאוסף ההשאלה המוגבלת/שמורים ללילה, תגרור קנסות של 15 ₪ לספר עבור כל יום איחור.

הצטברות קנסות עלולה לגרום להקפאת זכויות השאלה.

וכן, חובות של ספרים ו/או של קנסות עלולים לגרום לעיכוב בקבלת התואר ועיכוב ברישום לשנת לימודים חדשה עד לאחר הסדרת הנושא.

לינק למערכת התשלומים המקוונת

הזמנת פריטים מושאלים

ניתן להזמין פריטים המצויים בהשאלה אצל קורא אחר בצורה עצמאית בקטלוג הספרייה, וזאת על ידי לחיצה על הקישור 'הזמנה' ומילוי הפרטים לאחר איתור הספר המושאל.

קורא שהזמין ספר והתחרט על כך, מתבקש לבטל את הזמנתו בדואר אלקטרוני או בטלפון של הספרייה הרלוונטית.