הפקדה של עבודות דוקטורט

תהליך ההפקדה מתבצע דרך טופס אלקטרוני. לפני התחלת מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות וההבהרות הרשומות בהמשך. יש להכין את כל הנתונים, האישורים/הטפסים הדרושים ולוודא מול מצגות/הדגמות שלהלן, שעריכת קובץ העבודה עומדת בדרישות בית הספר ללימודים מתקדמים, וזאת על מנת לייעל את התהליך ולמנוע עיכוב מיותר.