כללי ציטוט וכתיבת עבודת מחקר

 

באמצעות הציטוט מאפשרים לקוראים לדעת שחומר מסויים מהעבודה, ספר או מאמר, הוא ממקור מידע אחר. כמו כן הציטוט מספק לקוראים את המידע הנחוץ לאיתור אותו מקור.

אופן הציטוט צריך להיות תואם לאחת ממערכות כללי הציטוט המקובלות כגון: APA, MLA ואחרים ויש להקפיד על אחידות ברישום.

ישנם מערכות ממוחשבות לניהול וארגון ביבליוגרפיה, כדוגמת Mendeley

Mendeley  היא תוכנה לניהול מקורות מידע, המאפשרת לייבא פריטי מידע מתוך מגוון מקורות, לארגן אותם וליצור רשימות ביבליוגרפיות במגוון סגנונות ציטוט.

 
 

APA 7th edition:

מדריך לכללי ה APA 7 בעברית- מכללת בית ברל 

APA 7th edition Referencing Style Guide

APA 7th edition Victoria University Library Guides

APA  7th edition Middlebury LibrariesIntroduction

APA 7th edition Purdue University  

Bibliography Generator in MLA, APA, & Chicago formats

Citation Machine - automatically generates citations in MLA, APA, Chicago, Turabian

Citation style Guides: APA, Chicago, SCE, MLA, Turabian

Documentation Guidelines: Citing Sources Within Your Paper

General Citation Styles - APA, MLA

Easy Cite 

How to Cite Online Sources

 MLA 

Writing a Research Paper

 

אמנות- חוט אריאדנה - מדריך לעריכת עבודות כתובות בתולדות האמנות

מדריך לרישום ביבליוגרפי - APA -לפי מהדורה 6

הנחיות לכתיבה אקדמית על פי כללי ה APA - מהדורה שביעית 

מדעי היהדות - הנחיות לכתיבת עבודת מחקר

מדעי היהדות - הנחיות לכתיבת עבודות סמנריוניות במקרא

מחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה - מבוא לביבליוגרפיה ולכתיבה אקדמית

משפטים - כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית

ערבית- הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת במחלקה לערבית

 

סדנת word לכתיבת מאמרים, דיסרטציות וספרים