כללי ציטוט וכתיבת עבודת מחקר

 ציטוט הוא דרך לאזכור מקורות מידע בעבודות מחקר, בסילבוסים, או בביבליוגרפיות, והוא כולל מידע מדויק של מקורות שונים כמו ספר או מאמר.

לכתיבה אקדמית ישנם כללים מוסכמים בעולם האקדמיה. אחד מהכללים הללו הוא החובה לאזכור מקור וציטוטו. הקפדה על עקרונות הציטוט מבטיחה שהקורא יבין את תרומתו של מחקר נוכחי בהקשר של הספרות הקיימת. הציטוט מעניק מהימנות מחקרית ומספק את המידע הנחוץ לאיתור המקורות בסילבוס הקורס או בעבודת המחקר, עליהם התבסס הכותב.

בכל תחום מחקר משתמשים בסגנון ציטוט, העורך את הפרטים הביבליוגרפיים בצורה שונה, כגון: APA, MLA, Chicago ועוד. לכן, חשוב לוודא באיזה סגנון ציטוט יש להשתמש בכתיבת העבודות במחלקה ובקורס, ולהקפיד על אחידות ברישום.

ישנן תוכנות לניהול וארגון ביבליוגרפיה, המאפשרות לייבא פריטי מידע מתוך מגוון מקורות, לארגן אותם וליצור רשימות ביבליוגרפיות במגוון סגנונות ציטוט.

אתרים רבים במרשתת מכילים מידע על כללי הציטוט השונים וכלים ליצירת ציטוט לפי סגנונות שונים.
להלן מספר קישורים לכללי הציטוט המרכזיים המקובלים באקדמיה בישראל, וכן קישורים להנחיות לכתיבה אקדמית במחלקות שונות.

APA

APA 7th edition

מדריך לכללי ה APA 7 בעברית - מכללת בית ברל

APA 7th edition Referencing Style Guide

Chicago

Chicago 17th edition

Chicago Manual of Style 17th Edition - אוניברסיטת Purdue

MLA

MLA 9th edition

MLA Formatting and Style Guide - אוניברסיטת Purdue

הנחיות לכתיבה אקדמית במחלקות השונות

חוט אריאדנה - מדריך לעריכת עבודות כתובות בתולדות האמנות - המחלקה לאמנות

כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית - נבו, הוצאה לאור

מבוא לביבליוגרפיה ולכתיבה אקדמית - המחלקה ללימודי ארץ ישראל

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר המחלקה לתלמוד

הנחיות לכתיבת עבודות סמינריוניות במקרא - המחלקה לתנ"ך

הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת בערבית - המחלקה לערבית

כלים ליצירת ציטוטים

Easy Cite

Citation Machine - automatically generates citations

Scribbr

מכונת הציטוטים

 

contact