אנציקלופדיות ומילונים אלקטרוניים

שירות זה מאפשר גישה לטקסט מלא של ספרי יעץ אלקטרוניים שהאוניברסיטה מנויה עליהם. כגון: אנציקלופדיות, מילונים, לקסיקונים ועוד.
 
הגישה היא למשתמשי בר-אילן מורשים בלבד.

כל גישה לטקסט המלא דורשת הזדהות. 

    במסך Single Sign On שמתקבל יש להקליד בשורת: 

Username  - מספר תעודת זהות 9 ספרות

Password  -  סטודנט - סיסמא כמו במערכת Moodle ואינבר
                   סגל אקדמי ומינהלי -  סיסמא כמו בדואר Exchange
   

קישור לפורטל ניהול הסיסמא             

הנחיות לשינוי סיסמא ולקביעת סיסמא חדשה