הפקדה של תזות ושל עבודות שוות ערך לתזה

תהליך ההפקדה מתבצע דרך טופס אלקטרוני. לפני התחלת מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות וההבהרות הרשומות בהמשך. יש להכין את כל הנתונים, האישורים/הטפסים הדרושים ולוודא מול מצגות/הדגמות שלהלן, שעריכת קובץ העבודה עומדת בדרישות בית הספר ללימודים מתקדמים, וזאת על מנת לייעל את התהליך ולמנוע עיכוב מיותר: