תהליך הפקדת התזה

כשכל הנתונים והמסמכים מוכנים, וקובץ העבודה ערוך בהתאם להנחיות (ואם לא, בבקשה לחזור להנחיות ולהכין את הכול כעת אחרת לא תצליחו להשלים את הפעולה) , ניתן להתחיל את תהליך ההפקדה ע"י מילוי טופס ההפקדה המקוון

ThesesPicture

 

זמן טיפול

זמן טיפול בפנייתך כ-5 ימי עבודה. אם יהיה צורך בתיקונים של קובץ העבודה או אם טופס ההפקדה מולא בצורה לא מלאה/תקינה, זמן הטיפול יתארך בהתאם. יש לקחת זאת בחשבון ולהפקיד את העותק כ-10 ימי עבודה לפני מועד אחרון להגשה.

הודעות מערכת או מטעם צוות המדור

במהלך הטיפול בפנייתך ישלחו אליך הודעות מערכת ו/או הודעות מצוות המדור. יש לשים לב אליהן ולפעול בהתאם.

אישור הדפסה

בתום טיפול בפנייתך ישלח אליך אישור להדפיס את העותק האלקטרוני. עם קבלת האישור יש להדפיס עותק אחד של העבודה ולהפקידה בספרייה בתוך שבוע ימים, בהתאם להנחיות הדפסה של תיזה או של עבודה שוות ערך לתיזה​​​​​​

סטודנטים של פקולטה לחינוך ושל פקולטה למדעי החברה צריכים להעביר עותק מודפס נוסף [למעט עבודה שעבורה אושר חיסיון] למזכירות הפקולטה/מחלקה והוא יועבר על ידם למכון הנרייטה סאלד.

אישור סופי עם הגעת עותק מודפס לספרייה

מפקידי תיזה: להשלמת התהליך מול הרשם יש להגיש בקשה לסיום תואר במידע האישי. מי שטרם השלים את החובות שלו לתואר, יגיש את הבקשה כשישלים, וישלח הודעה על כך ל- theses.lib@biu.ac.il

עובדי מדור הפקדת עבודות גמר יאשרו את ההפקדה מול הרשם רק עם השלמת כל חובות ההפקדה, כולל הפקדת עותק מודפס. על דבר האישור תישלח אליכם הודעת מערכת.

מפקידי עבודה שוות ערך לתיזההתהליך מסתיים עם העברת עותק מודפס. אין צורך להגיש בקשה לרשם, אלא אם נתבקשתם אחרת על ידי המחלקה. במקרה זה יש לעדכן את עובדי מדור הפקדת עבודות גמר על מנת שיוכלו לאשר במערכת.

 

חזרה לתפריט הראשי