ארכיונים

בדף זה תוצג לכם רשימת הארכיונים השונים באוניברסיטה.

בכל דף מידע תמצאו את מיקום האוסף, שעות הפעילות ופרטי קשר.

מפת הקמפוס

ארכיונים ומכוני מחקר נוספים באוניברסיטת בר-אילן

ארכיונים ומכוני מחקר בפקולטה למדעי החברה: https://social-sciences.biu.ac.il/node/301

ארכיונים ומכוני מחקר בפקולטה ליהדות: http://jewish-faculty.biu.ac.il/node/301

ארכיונים ומכוני מחקר במחלקה לתולדות עם ישראל: http://jewish-history.biu.ac.il/insttutes

 

ארכיון אורלנד באתר המחלקה לספרות עם ישראל