ארכיב- מינהל הסטודנטים

מיקום: 
יהדות 405
טלפון: 

03-5318482

סגל: 
  • טיפול בתיקי סטודנטים פעילים ולא פעילים
  • מנהלת הארכיב -אחראית לאחסון תיקי סטודנטים פעילים ולא פעילים
  • טיפול בתיקי סטודנטים פעילים ולא פעילים