סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור טלפון
אבטבי מיכל ספרנית מדעי החברה 0773067431 ; 03-5318484
אבנית רחל ספרנית - כתבי-עת מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5317495
אברהם נעמי ראש תחום שירותי קהל מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 077-2753063
אדלמן עליזה ספרנית ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית 03-5317947
איתן אסתל ספרנית מדעי החברה 03-5318484 , 0773067431
אליהו אסתר מזכירה משפטים 03-5318360
אלימלך גאולה, ד"ר מנהלת מדור ערבית מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5317840
אלישיב מנשה מנהל יהדות - אולם קריאה 03-5317065
אלמוג יוליה מנהלת הנדסה 03-5317677
אמויאל רוחמה ספרנית - רכש ספרים מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5317802
ארבל זהבה שירותי קוראים - השאלה מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 0772753062
אשד שרון מנהלת מתמטיקה ומדעי המחשב 03-5318603
באום דינה מנהלת הספרייה לערבית שפות ותרבויות (צרפתית, ערבית, תרגום ולימודי אסיה, לשעבר) 03-5318854
בדיחי הדר מנהלת היסטוריה כללית ומזרח תיכון 03-5318853
בולאק שובה ספרנית מדעי החברה 03-5318484
בינוסוביץ חיה, ד"ר מנהלת הספרייה לפסיכולוגיה ואחראית על נושא CRIS במערך הספריות והמידע פסיכולוגיה 03-5318261
בן-נעים דוד ספרן יהדות - אולם קריאה 03-5317065
בן-נעים דוד מדור נדירים מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5318225 5317763
בראשי פאולה מנהלת משפטים 03-5318360
ברגמן רוחמה מנהלת מדור קיטלוג עברי מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5318063
גוטמן תמר ספרנית - קיטלוג לועזי מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5318127
גולדין אולגה, ד"ר מנהלת מערך הספריות מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5318486
גור חיה ספרנית יהדות - אולם קריאה 03-5317065
גורדון דוד מנהל הספריות למדעי החיים וכימיה כימיה ופיזיקה 03-5318308, 03-5318962
גורדון דוד מנהל הספריות למדעי החיים וכימיה מדעי החיים 03-5318308, 03-5318962