סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור טלפון
תמונה של מיכל אבטבי גב' אבטבי מיכל ספרנית מדעי החברה 03-5318484 , 0773067431
גב' אבנית רחל ספרנית - כתבי-עת מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5317495
תמונה של נעמי אברהם גב' אברהם נעמי ראש תחום שירותי קהל מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 077-2753063
אדלמן אלישבע ספרנית מדעי המידע 03-5318163
תמונה של עליזה אדלמן גב' אדלמן עליזה ספרנית ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית 03-5317947
תמונה של אסתל איתן גב' איתן אסתל ספרנית מדעי החברה 03-5318484 , 0773067431
תמונה של אסתר אליהו גב' אליהו אסתר מזכירה משפטים 03-5318360
מר אלישיב מנשה מנהל יהדות - אולם קריאה 03-5317065
גב' אלמוג יוליה מנהלת הנדסה 03-5317677
גב' אמויאל רוחמה מתאמת מערכות מיחשוב ויישומים טכנולוגיים מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5317802
תמונה של זהבה גב' ארבל זהבה שירותי קוראים - השאלה מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 0772753062
גב' אשד שרון מנהלת מתמטיקה ומדעי המחשב 03-5318603, 035317866
גב' באום דינה מנהלת הספרייה לערבית שפות ותרבויות (צרפתית, ערבית, תרגום ולימודי אסיה, לשעבר) 03-5318854
גב' בדיחי הדר מנהלת היסטוריה כללית ומזרח תיכון 03-5318853
גב' בולאק שובה ספרנית מדעי החברה 03-5318484
ד"ר בינוסוביץ חיה מנהלת הספרייה לפסיכולוגיה ואחראית על נושא CRIS במערך הספריות והמידע פסיכולוגיה 03-5318261
תמונה של דוד בן-נעים מר בן-נעים דוד ספרן יהדות - אולם קריאה 03-5317065
תמונה של דוד בן-נעים מר בן-נעים דוד מדור נדירים מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5318225 5317763
תמונה של פאולה בראשי גב' בראשי פאולה מנהלת משפטים 03-5318360
תמונה של רוחמה ברגמן גב' ברגמן רוחמה מנהלת מדור קיטלוג עברי מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5318063
גב' גוטמן תמר ספרנית - קיטלוג לועזי מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5318127
ד"ר גולדין אולגה מנהלת מערך הספריות מטה (ספרייה מרכזית לשעבר) 03-5318486
תמונה של ליה-לאה גולן גב' גולן ליה-לאה ספרנית חינוך 03-5318464
גב' גור חיה ספרנית יהדות - אולם קריאה 03-5317065
תמונה של דוד גורדון מר גורדון דוד מנהל הספריות למדעי החיים וכימיה 03-5318308, 03-5318962