תמר גוטמן

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
קיטלוג לועזי
טלפון: 
03-5318127
דוא"ל: 
Tamar.Gutman@biu.ac.il