קטלוגים נוספים

קטלוגים של מערך הספריות והמידע

קטלוג מערך הספריות והמידע 

אוסף מוסיוף

מפתח ממוחשב של הארכיון לחקר הציונות הדתית

קטלוגים מאוחדים בארץ

הקטלוג המאוחד של הספריות בישראל  (ULI)

הקטלוג המאוחד ביידיש (ULY)

ספריות וקטלוגים אחרים בארץ

רשת הספריות בישראל - אתרי הספריות

הספרייה הלאומית

ספריות המאגד הישראלי (קטלוגים של מכללות בישראל)

ספריות בעולם

LibWeb

WorldCat

Library of Congress

ארכיונים בישראל

מאגר הארכיונים הארצי

 

סיסמאות גישה- המעוניינים לגשת מתוך קטלוג מערך הספריות והמידע של אוניברסיטת בר-אילן למשאבים אלקטרוניים כגון: כתבי-עת אלקטרוניים, ספרים אלקטרוניים, תוכן עניינים - מומלץ להזדהות באמצעות הקשה על כניסה לחשבון משתמש. 

זכויות יוצרים ושימוש הוגן