נוהלי פתיחה או חידוש גישה למשאבי הספרייה

להלן מידע מפורט אודות אפשרויות גישה למשאבי הספרייה, השאלה וגישה למאגרים אלקטרוניים, לאנשי קהילת בר-אילן ולאורחים מבחוץ.


למידע אודות נוהלי השאלה

 

פתיחה/חידוש כרטיס קורא וגישה למאגרי הספרייה לסטודנטים, ללומדים בתוכניות מיוחדות ולסגל של אוניברסיטת בר-אילן

  • לסטודנטים וללומדים בתוכניות מיוחדות כרטיס הקורא וגישה למשאבים האלקטרוניים של מערך הספריות נפתחים או מתחדשים באופן אוטומטי, אחרי הסדרת תשלום ורישום לקורסים. סטודנטים שסיימו את חובות השמיעה שלהם ורק כותבים את התזה / את הדוקטורט צריכים להיות רשומים לקורס כתיבת תזה/דוקטורט.
  • לסגל כרטיס הקורא וגישה למשאבים האלקטרוניים של מערך הספריות נפתחים או מתחדשים באופן אוטומטי עם כניסת המינוי לתוקף.

 

פתיחה/חידוש כרטיס קורא וגישה למאגרי הספרייה למשתמש שאינו קיים/מעודכן במערכות האוניברסיטה כסטודנט או כסגל בשנת לימודים נוכחית

  •  כרטיס קורא/גישה למאגרים ללא תשלום, בהתאם לפירוט שלהלן:
סוג אורח נדרש סוג הרשאה
חוקרים/מרצים אורחים טופס ערבות חתום ע"י ראש המחלקה מלא [השאלה + קטלוג + מאגרים]
עוזרי מחקר שאינם סטודנטים טופס ערבות חתום ע"י ראש המחלקה מלא [השאלה + קטלוג + מאגרים]
מרצים חדשים שהמינוי שלהם טרם נכנס לתוקף כתב מינוי + טופס ערבות חתום ע"י ראש המחלקה מלא [השאלה + קטלוג + מאגרים]
מועמדים לדוקטורט או תזה הצריכים לכתוב הצעת מחקר [לתקופה מרבית של עד 6 חודשים] אישור תשלום דמי פנייה לאוניברסיטה [מידע בנושא יש לברר מול  המחלקה/מדור שכר לימוד] + טופס ערבות חתום ע"י ראש המחלקה מלא [השאלה + קטלוג + מאגרים]
מסיימי תארים מתקדמים שרוצים לפרסם תפוקות מחקר [בתוך עד שנתיים מסיום התואר] טופס ערבות חתום ע"י ראש המחלקה מלא [השאלה + קטלוג + מאגרים] - עד שנתיים בסה"ככל שנה אישור נפרד
סטודנטים לתארים מתקדמים ממוסדות אקדמיים אחרים מכתב התחייבות ממוסד האם השאלה + קטלוג בלבד
משתמשים אחרים אשר יש להם זיקה וקשר לאוניברסיטה יש לברר מול מדור שירותי קוראים:  Lib.Loan@biu.ac.il

 

  • כרטיס קורא בתשלום, בהתאם לפירוט שלהלן:

סוג אורח

מה נדרש

סוג הרשאה

בוגר אוניברסיטת בר-אילן
בעלות שנתית של 500 ש"ח

  1. טופס התחייבות חתום ע"י המבקש
  2. תשלום במערכת התשלומים המקוונת. (נא לבחור בקטגוריה אחר ולהוסיף בהערה "בוגר")
  3. צ'ק פיקדון אותו יש להפקיד בבניין 401 בדלפק ההשאלה בקומת הכניסה.
  4. הצגת תעודת בוגר בר-אילן

השאלת ספרים בלבד.

ללא גישה למאגרי המידע או שירותי השאלה בין-ספרייתית

* השירות מאפשר כניסה לכל אחת מספריות המערך, שהייה בספריות, וזכות להשאלת ספרים מכל אחת מספריות המערך. כמות הספרים שהינך זכאי/ת לשאול הינה עד 10 ספרים בו זמנית מכל ספריות המערך ביחד. משך ההשאלה של כל ספר עשוי להשתנות בהתאם לסוג הפריט. ספר שאינו מוזמן יתארך באופן אוטומטי עד לתקופה של ארבעה חודשים. ספר מוזמן על-ידי קורא אחר לא יתארך ויש להחזירו לספרייה עד תום מועד השאלתו.

 

 

contact