אוספים מיוחדים

בדף זה תוצג לכם רשימת האוספים המיוחדים באוניברסיטה.

בכל דף של אוסף תמצאו מידע על מיקום האוסף, שעות הפעילות ופרטי קשר

מפת הקמפוס

ארכיונים ומכוני מחקר נוספים באוניברסיטת בר-אילן

ארכיונים ומכוני מחקר בפקולטה למדעי החברה: https://social-sciences.biu.ac.il/node/301

ארכיונים ומכוני מחקר בפקולטה ליהדות: http://jewish-faculty.biu.ac.il/node/301

ארכיונים ומכוני מחקר במחלקה לתולדות עם ישראל: http://jewish-history.biu.ac.il/insttutes

 

ארכיון אורלנד באתר המחלקה לספרות עם ישראל