הנחיות ותהליך הפקדה

תהליך הפקדת עבודות גמר | שלבי תהליך ההפקדה | הנחיות ומצגות - הכנת הקובץ האלקטרוני | הנתונים והמסמכים הנדרשים | הנחיות להדפסת עותק להפקדה l הנחיות לפתיחת חשבון ORCID

 

תהליך הפקדת עבודות גמר

תהליך ההפקדה מתבצע ע"י שליחת קובץ PDF של העבודה עם מסמכים נלווים, לפי הפירוט שלהלן, לכתובת מייל: theses.lib@biu.ac.il.

לפני שליחת הקובץ והטפסים יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות וההבהרות הרשומות בהמשך, כולל הפניות לדפי הנחיות נוספים, ולפעול בהתאם, וזאת על מנת לייעל את התהליך ולמנוע עיכוב מיותר.

שלבי תהליך ההפקדה

 1. צוות המדור בודק שהעבודה ערוכה בהתאם לכל ההנחיות של בית הספר ללימודים מתקדמים. לעזרתך מצגות ועוד - יש לעבור על כל החומרים הרלוונטיים עבורך טרם ההפקדה על מנת לוודא את תקינות העריכה.

 2. יש להכין את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים.

 3. לתשומת ליבך: צוות המדור בודק גם אם יש למפקיד/ת העבודה חובות כספיים או ספרים מושאלים באחת מספריות הקמפוס ו/או בספריות אוניברסיטאיות אחרות (שהושאלו דרך השאלה בין ספרייתית או ישירות, אם ניתן לו/לה אישור לכך).
  עליך להסדיר את כל החובות מול מערך הספריות לפני תחילת תהליך ההפקדה. לא יתקבל אישור מטעם הספריות עד להסדרה מלאה של חובות אלה

 4. זמן טיפול בפנייתך הוא כ-5 ימי עבודה. אם יהיה צורך בתיקונים או חוסר/אי מילוי תקין של טפסים וכד', זמן הטיפול יתארך בהתאם. יש לקחת זאת בחשבון ולהפקיד את העותק כ-10 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשה.

 5. בתום התהליך תקבל/י אישור להדפיס את העותק האלקטרוני. עם קבלת האישור עליך להדפיס את העבודה ולהעבירה לספרייה בתוך שבוע ימים, בהתאם להנחיות.

 6. מפקידי תיזה: להשלמת התהליך מול הרשם יש להגיש בקשה לסיום תואר במידע האישי. מי שטרם השלים את החובות שלו לתואר, יגיש את הבקשה כשישלים, וישלח הודעה על כך ל- theses.lib@biu.ac.il. נציגי מדור הפקדת עבודות גמר יאשרו את ההפקדה מול רשם רק עם השלמת כל חובות ההפקדה, כולל הגעת עותק מודפס.

 7. מפקידי דוקטורט: על מנת שצוות מדור הפקדת עבודות גמר יוכל להתחיל את הטיפול בפנייתכם, יש להגיש בקשה לסיום תואר במידע האישי ולוודא שתואר שלישי מצידו מאשר אישור ראשוני את בקשתכם. בסיום התהליך, נציגי מדור הפקדת עבודות גמר יאשרו את ההפקדה מול תואר שלישי רק עם השלמת כל חובות ההפקדה, כולל הגעת עותק מודפס. 

הנחיות ומצגות – הכנת הקובץ האלקטרוני של עבודת הגמר

חלק עיקרי של ההפקדה הוא כמובן קובץ העבודה. יש לעבור על כל ההנחיות הרלוונטיות עבורך, לפני שליחת הקובץ. על מנת לא לפספס הנחיות חשובות, להפקדת תיזה נא להיעזר ברשימה זו; להפקדת דוקטורט נא להיעזר ברשימה זו.

 1. מצגת, הבהרות והדגמות לגבי עריכת העותק האלקטרוני של עבודת הגמר הכתובה בשפה העברית.
 2. עבודה אשר כתובה באנגלית, כדאי להיעזר גם במצגות בשפה האנגלית.

 3. הנחיות מיוחדות, בנוסף להנחיות המפורטות במצגת בשפה העברית/ האנגלית, לגבי עבודה הכתובה בשפה אחרת (ערבית, רוסית וכד').
 4. הנחיות מיוחדות לעבודה הכתובה ב-LaTeX
 5. עבודה המורכבת ממאמר/ים או עבודה בה מובאים המאמר/ים כנספחים צריכה להיות ערוכה לפי כל הכללים, כפי שמוסברים ומודגמים במצגות שבסעיף 1. בנוסף, יש לשלב את המאמרים באחת מהצורות המוסברות והמודגמות בקובץ ההנחיות לעבודת מאמרים.
 6. הנחיות כלליות והנחיות מיוחדות נוספות:
 7. עבודה הכוללת קובץ נספחים מיוחד, בפורמט אקסל (שלא ניתן להדפסה), אודיו, וידיאו או כל פורמט אחר (שלא ניתן להדפסה), יש לשלוח אותו, יחד עם קובץ העבודה והטפסים הנדרשים.

הנתונים והמסמכים הנדרשים להשלמת תהליך הפקדת עבודת הגמר

1.טופס מתן נגישות (חובה עבור תואר שני ותואר שלישי)

מערך הספריות והמידע של אוניברסיטת בר-אילן משמש כספריית הפקדה לכל עבודות תואר שני ושלישי באוניברסיטה. העותק המודפס מועבר לספריות המחלקתיות/פקולטטיביות בהתאמה, והעותק האלקטרוני מונגש בקטלוג הספרייה וגם מועבר לספרייה לאומית עפ"י חוק ההפקדה.

בטופס מתן נגישות יש לסמן את אחת האפשרויות לגבי הנגשת העבודה. האפשרויות הן:

**חיסיון לשנה על העבודה ב-2 הפורמטים שלה, או ** מתן גישה לעותקים מודפסים ומתן גישה לעותק האלקטרוני דרך קטלוג מערך הספריות ולקהל הרחב בתוך הספרייה הלאומית.

1.1 חיסיון

חיסיון (Embargo): במקרים בהם על סמך נתוני המחקר עומדים להתפרסם מאמרים, ספר או פטנטים בדרך, מומלץ להתייעץ עם מנחה/י העבודה על מנת לקבל החלטה.

אם יש צורך בחיסיון, הוא יהיה תקף לשנה אחת בלבד וזאת בכפוף לאישור וחתימה של ראש הפקולטה/מחלקה/בית הספר/תכנית. את טופס אישור החיסיון ניתן למצוא כאן.

אישור זה יש לשלוח יחד עם קובץ העבודה ועם שאר המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיפים 2 או 3 אשר בהמשך.

אם יהיה צורך להמשיך את החיסיון, יש לפנות מבעוד מועד, לבית הספר ללימודים מתקדים ולבקש את אישור הדיקן לתקופה נוספת. את האישור יש להעביר לדוא"ל של המדור להפקדת עבודות גמר.

1.2 מספר ORCID

אם יצרתם בעבר מספר ORCID, יש לרשום אותו בטופס מתן הנגישות במקום המתאים.

אחרת, יש לייצור מספר ORCID ולהעתיקו למקום המתאים לכך בטופס מתן הנגישות.

2. לצורך הפקדת תיזה/עבודה שוות ערך לתיזה יש להכין:

2.1 אישור פקולטה/מחלקה/יחידה/ביה"ס להפקיד את העותק בספרייה. האישור מונפק ע"י מזכירות מחלקה/פקולטה, חתום ע"י ראש המחלקה/מנחה העבודה,  ומאשר שהעבודה עברה שיפוט ושזהו עותק סופי כתוב וערוך עפ"י ההנחיות של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

2.2 לחתום על טופס התחייבות להפקיד עותק מודפס ולהסדיר חובות ספרייה, במקרה ויש.

3. לצורך הפקדת דוקטורט יש להכין:

3.1 הטופס להגשת דיסרטציה אחר תיקונים/הטופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות, מלא וחתום ע"י המנחה. הטופס מונפק ע"י הועדה לתואר שלישי.

3.2 לחתום על טופס התחייבות להפקיד עותק מודפס ולהסדיר חובות ספרייה, במקרה ויש.

 

הנחיות להדפסת עותק להפקדה 

יש להדפיס עותק אחד של עבודת הגמר אך ורק אחרי קבלת אישור לכך מטעם צוות מדור הפקדת עבודות גמר, כפי שמצויין בסעיף 5 בחלק של שלבי תהליך ההפקדה.