הנחיות ותהליך הפקדת עבודות גמר

ספריות המערך באוניברסיטת בר-אילן משמשות כספריות הפקדה לעבודות מחקריות לתואר שני ושלישי ולעבודות שוות ערך לתואר שני המוגשות לאוניברסיטה. בהתאם לתקנון של בית הספר ללימודים מתקדמים, מחויבים תלמידי התארים המתקדמים להפקיד עותקים מעבודותיהם (בדפוס ובפורמט אלקטרוני) למטרות שימור בספרייה.

מדור הפקדת עבודות גמר אחראי על קבלת העבודות. רק כאשר תהליך ההפקדה כפי שיתואר להלן יושלם, ניתן יהיה לסיים את התואר.

חשוב: התהליך להלן מיועד רק להפקדה סופית שבאה אחרי שיפוט/הגנה על תיזה/דוקטורט

חשוב לא פחות: העברת עותק מודפס לספרייה הוא חלק מתהליך ההפקדה, אבל, אין להדפיס את העבודה לפני אישור הספרייה לכך. ההסבר המלא על התהליך נמצא בהנחיות להלן.