מאגרי סרטים וסרטונים

מערך הספריות והמידע מספק גישה למגוון רחב של מאגרי סרטים ווידאו. 

אנחנו מזמינים אתכם  להשתמש במשאבים אלה לצרכי ההוראה, הלמידה והמחקר שלכם.

צפייה נעימה!