ספריות ואוספים מיוחדים

ספריות המערך

הספרייה מיקום שעות פעילות אתר
בית המדרש
המכון הגבוה לתורה 411, חדר 11

א-ה  17:00-9:00

בזמן השיעור הכללי הספריה  סגורה.

בלשנות וספרות אנגלית
יהדות 404, קומה עליונה

א-ה  16:00-9:30

 

היסטוריה כללית ומזרח תיכון
מורשת ישראל 502 , חדר 27

א-ה  16:00-09:00

 

הנדסה
הנדסה 1104, חדר 142

א-ה  20:00-9:00

לתלמידי הפקולטה בלבד

חינוך
חינוך 905, קומת כניסה

א-ה  16:00-9:00

 

יהדות - אולם קריאה
יהדות 401, קומה 1

א-ה  20:00-8:30

 

יהדות - מדף פתוח
יהדות 401, קומה 2-

א-ה  18:45-9:00

 

כימיה
בניין 211, קומת כניסה (קומה 1) חדר 103

א-ה  16:00-9:00

 

כלכלה ומנהל עסקים
מורשת ישראל 504, קומת קרקע

א-ה  15:00-9:00

 

לימודי אסיה
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  16:00-9:00

 

מדעי החברה
מדעי הטבע : בניין 213 - קומת כניסה

א-ה  19:45-8:15

 

מדעי החיים
בניין 212, קומת כניסה (קומה 1) חדר 113

א-ה  16:00-8:30

 

מדעי המידע
יהדות 401, קומת יציע

א-ה  16:00-9:00

 

 

מדרשה לנשים
יהדות 405, חדר 105

א-ג 16:00-9:00

ד  13:45-8:45

 

מוזיקה
מדעי הרוח 1005, חדר 114

א-ה  16:00-9:00

 

מטה (ספרייה מרכזית לשעבר)
יהדות 401

הדרכה ויעץ 

א-ה  19:00-9:00

השאלה והשאלה מוגבלת 

א-ה 19:00-9:00

קבלת עבודות גמר

א-ה  15:00-9:00

השאלה בין-ספרייתית

א-ה 15:00-9:30

מזכירות

א-ה  14:00-8:00

 

משפטים
משפטים - בניין 305, קומת כניסה

א-ה  20:00-8:00

לתלמידי הפקולטה בלבד

מתמטיקה ומדעי המחשב
מדעי הטבע 216, קומת כניסה

א-ה  19:00-9:00

 

ספרות
יהדות 404, קומת קרקע

בתאום מראש במייל

ערבית
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  16:00-9:00

 

פיזיקה
בניין 211, קומת כניסה (קומה 1) חדר 103

א-ה  15:15-9:00

 

פילוסופיה
בניין יעקובוביץ, 1002, קומה 1 במעלית

א-ה  15:45-9:30

 

 

פסיכולוגיה
מדעי החברה 902, קומה ראשונה, חדר 105

 א, ג, ד,  16:00-9:00

ב, ה      18:00-9:00

 

 
צרפתית
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  16:00-9:00

 

רפואה
הפקולטה לרפואה בגליל, צפת

ב-ד  15:00-8:00

 

תרגום וחקר התרגום
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  16:00-9:00

 

אוספים מיוחדים

הספרייה מיקום שעות פעילות אתר
ארכיב- מינהל הסטודנטים
יהדות 405
ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית
ספרייה ליהדות, בניין 401, קומת ביניים

בתאום מראש במייל

 

אשורולוגיה
בניין יהדות 410 מזכירות המחלקה ללשון

בתאום מראש עם מזכירות המחלקה

חקר המוח
בניין 901 קומה 1 חדר 102

בתאום מראש עם מזכירות המחלקה

יהדות - יידיש
יהדות 401, קומת ביניים

א-ה  18:45-9:00

 

יהדות - פרוסיה
יהדות 410. קומת כניסה

בתיאום מראש במייל

יהדות -נדירים וכתבי יד
ספרייה ליהדות, בניין 401

בתיאום תור מראש

לדינו
יהדות 410 קומה ג חדר 331

ב, ג, ד  14:00-9:00

 

מכון לוקשטיין
בניין 905 קומה 1 חדר 113

יש לתאם מראש הגעה בטלפון 

מכון קרליבך
בניין 502 חדר 033

יש לתאם מראש הגעה בטלפון או במייל