ספריות

הודעה חשובה:

לרשימת הספריות הפתוחות לקבלת קהל בהתאם להנחיות התו הסגול

אנא התעדכנו בדף הבא: https://lib.biu.ac.il/node/1941

שאר ספריות המערך נותנות מענה טלפוני ומקוון בשעות הפעילות

 

מפת הקמפוס

ארכיונים ומכוני מחקר

הספרייה מיקום שעות פעילות טלפון אתר
אגודת הסטודנטים
בניין האגודה, בניין 107

א-ה  10:00-14:00

03-5343666

ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית
יהדות 401, קומת ביניים

בתאום מראש במייל

 

03-5317947

אשורולוגיה
בניין יהדות 410 מזכירות המחלקה ללשון

בתאום מראש עם מזכירות המחלקה

03-5318226

בית המדרש
המכון הגבוה לתורה 411, חדר 11

א - ה   9:30-16:30

בזמן השיעור הכללי הספריה  סגורה.

03-5317253

בלשנות וספרות אנגלית
יהדות 404, קומה עליונה

א-ה   09:15 - 16:00

 

03-5318797

היסטוריה כללית ומזרח תיכון
מורשת ישראל 502 , חדר 27

א - ה  09:15 - 14:00

 

03-5318853

הנדסה
הנדסה 1104, חדר 142

א - ה  08:15 - 15:30

 

03-5317677

 

חינוך
חינוך 905, קומת כניסה

א-ה  15:00-9:00

 

03-5318464

חקר המוח
בניין 901 קומה 1 חדר 102

בתאום מראש עם מזכירות המחלקה

03-5317755

יהדות - אולם קריאה
יהדות 401, קומה 1

א-ה  16:00-08:15

03-5317065
03-5317211

יהדות פרוסיה
יהדות 410. קומת כניסה

בתיאום מראש במייל

03-5318996

יהדות- מדף פתוח
יהדות 401, קומה 2-

א-ה 16:00- 9:00

בזמן הקורונה לא זמין לקהל!

03-5318358

יידיש
יהדות 401, קומת ביניים

א - ה   09:00 -16:00

בזמן הקורונה  לא זמין לקהל!

03-5318358

03-5318167

כימיה
מדעי הטבע 211, קומת כניסה

א - ה  09:00 - 16:00

 03-7384053

03-5318308

03-5317664

כלכלה ומנהל עסקים
מורשת ישראל 504, קומת קרקע

א - ה  09:00 - 15:00

 

03-5318975

לדינו
יהדות 410 קומה ג חדר 331

 ב, ג, ד 9:00 - 14:00

03-5317242

מדעי החברה
מדעי הטבע : בניין 213 - קומת כניסה

א - ה  08:15 - 16:00

 

03-5318484

 

מדעי החיים
מדעי הטבע 212, קומת כניסה

א - ה  9:00 - 16:00

03-5318962

מדעי המידע
יהדות 401, קומת יציע

א - ה  09:00 - 16:00

 

03-5318163

מדרשה לנשים
יהדות 405, חדר 105

א-ד 9:00-16:00

 

03-5317891

מוסיקה
מדעי הרוח 1005, חדר 114

א-ה 16:00-09:00

03-5317193

מזרח אסיה
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  09:00-16:00
 

03-5318852

03-5318854

מכון לוקשטיין
בניין 905 קומה 1 חדר 113

יש לתאם מראש הגעה בטלפון 

03-5318199

מכון קרליבך
בניין 502 חדר 033

יש לתאם מראש הגעה בטלפון או במייל

03-5318974

משפטים
משפטים - בניין 305, קומת כניסה

א-ה   08:00 -20:00

 

03-5318360

מתמטיקה ומדעי המחשב
מדעי הטבע 216, קומת כניסה

א - ה  08:00 - 16:00

 

03-5318603

ספרות
יהדות 404, קומת קרקע

א - ה 15:00-09:00

03-5318850

ספרייה מרכזית
יהדות 401

הדרכה ויעץ 

א -ה   09:00 - 16:00

השאלה והשאלה מוגבלת 

א - ה  08:00 - 16:00
 

קבלת עבודות גמר
א - ה 09:00 - 15:00

השאלה בין-ספרייתית

א - ה 09:00 - 15:00

 

מזכירות

א - ה   08:00 -14:00

הדרכה ויעץ  03-5317955

 

השאלה והשאלה מוגבלת 

03-5318167
 

קבלת עבודות גמר

03-5317803

השאלה בין-ספריית

03-5318496

 

מזכירות

03-5318486

ערבית
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  09:00-16:00
 

03-5318852

03-5318854

פיזיקה
מדעי הטבע 202, קומה 5, חדר 505

א -ה 9:00-15:30

03-5318437

פילוסופיה
בניין יעקובוביץ, 1002

א-ה 15:30-09:30

 

03-5318851

פסיכולוגיה
מדעי החברה 902, קומה ראשונה, חדר 105

א-ה  15:00-09:00

03-5318261
077-3063742

צרפתית
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  09:00-16:00
 

03-5318852

03-5318854

רפואה
הפקולטה לרפואה בגליל, צפת

א - ד  08:00 - 15:00

072-2644967

תרגום וחקר התרגום
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה 09:00-16:00
 

03-5318852

03-5318854