ספריות ואוספים מיוחדים

הספרייה מיקום שעות פעילות אתר
אגודת הסטודנטים
בניין האגודה, בניין 107

א-ה  10:00-14:00

ארכיב- מינהל הסטודנטים
יהדות 405
ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית
ספרייה ליהדות, בניין 401, קומת ביניים

בתאום מראש במייל

 

אשורולוגיה
בניין יהדות 410 מזכירות המחלקה ללשון

בתאום מראש עם מזכירות המחלקה

בית המדרש
המכון הגבוה לתורה 411, חדר 11

א - ה   9:00-17:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

בזמן השיעור הכללי הספריה  סגורה.

בלשנות וספרות אנגלית
יהדות 404, קומה עליונה

א-ה 16:00 - 09:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

היסטוריה כללית ומזרח תיכון
מורשת ישראל 502 , חדר 27

ב, ג, ד 10:00-14:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

הנדסה
הנדסה 1104, חדר 142

א - ה 15:30 - 09:00

 הזמנת מקום ישיבה בספרייה 

לתלמידי הפקולטה בלבד

חינוך
חינוך 905, קומת כניסה

א-ה 09:00-16:00

  הזמנת מקום ישיבה בספרייה

חקר המוח
בניין 901 קומה 1 חדר 102

בתאום מראש עם מזכירות המחלקה

יהדות - אולם קריאה
יהדות 401, קומה 1

א-ה 09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

יהדות - יידיש
יהדות 401, קומת ביניים

א-ה 09:00-16:00

בזמן הקורונה לא זמין לקהל!

יהדות - מדף פתוח
יהדות 401, קומה 2-

א-ה 09:00-16:00

המדף הפתוח והמדף לכ"ע פתוחים בתיאום מראש. ראה הנחיות מיוחדות כאן

יהדות - פרוסיה
יהדות 410. קומת כניסה

בתיאום מראש במייל

יהדות -נדירים וכתבי יד
ספרייה ליהדות, בניין 401

בתיאום תור מראש

כימיה
מדעי הטבע 211, קומת כניסה

א-ה  09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

כלכלה ומנהל עסקים
מורשת ישראל 504, קומת קרקע

א-ה 09:00-15:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

לדינו
יהדות 410 קומה ג חדר 331

ב, ג, ד 09:00-14:00

 

מדעי החברה
מדעי הטבע : בניין 213 - קומת כניסה

א-ה 09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

מדעי החיים
מדעי הטבע 212, קומת כניסה

א-ה 09:00-15:00

מדעי החיים

מדעי המידע
יהדות 401, קומת יציע

א, ג, ד  09:00-13:00

ב, ה  09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

מדרשה לנשים
יהדות 405, חדר 105

א-ד 9:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

מוסיקה
מדעי הרוח 1005, חדר 114

א-ה  09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

מזרח אסיה
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

מטה (ספרייה מרכזית לשעבר)
יהדות 401

הדרכה ויעץ 

א -ה   09:00 - 16:00

השאלה והשאלה מוגבלת 

א - ה  08:00 - 16:00
 

קבלת עבודות גמר
א - ה 09:00 - 15:00

השאלה בין-ספרייתית

א - ה 09:30 - 15:00

 

מזכירות

א - ה   08:00 -14:00

מכון לוקשטיין
בניין 905 קומה 1 חדר 113

יש לתאם מראש הגעה בטלפון 

מכון קרליבך
בניין 502 חדר 033

יש לתאם מראש הגעה בטלפון או במייל

משפטים
משפטים - בניין 305, קומת כניסה

א-ה  08:00-20:00

 

 

מתמטיקה ומדעי המחשב
מדעי הטבע 216, קומת כניסה

א-ה  09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

ספרות
יהדות 404, קומת קרקע

בתאום מראש במייל

ערבית
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

פיזיקה
מדעי הטבע 202, קומה 5, חדר 505

א, ב, ג  09:00-15:00

ד, ה  09:30-13:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

פילוסופיה
בניין יעקובוביץ, 1002

א-ה  09:30-15:45

הזמנת מקום ישיבה בספרייה 

 

פסיכולוגיה
מדעי החברה 902, קומה ראשונה, חדר 105

א, ב  09:00-15:00  

ג, ד  09:00-17:00 

ה  09:00-16:00  

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

צרפתית
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה  09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

רפואה
הפקולטה לרפואה בגליל, צפת

א - ד  08:00 - 15:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה

תרגום וחקר התרגום
מורשת ישראל 502 בניין 5

א-ה 09:00-16:00

הזמנת מקום ישיבה בספרייה