חינוך

מיקום: 
חינוך 905, קומת כניסה
שעות פעילות: 

א'  ד'  18:00-9:00

ב', ג', ה' 18:45-9:00

טלפון: 

03-5318464

סגל: