איתור שאלונים וכלי מחקר במדעי החברה ובחינוך

לאיתור שאלונים וכלי מחקר בפסיכולוגיה ובמדעי החברה

לרשותכם עומדים באתר מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר אילן קובצי אקסל, קטלוגים ומאגרי מידע מקוונים לאיתור שאלונים וכלי מחקר, שנעשה בהם שימוש בעבודות מ"א, בעבודות דוקטורט או במאמרים מחקריים בישראל ובחו"ל. הקבצים והמאגרים המקוונים מתעדכנים בקביעות, ולכן תמצאו בהם שאלונים וכלי מחקר עדכניים. להלן רשימת המקורות לאיתור שאלונים וכלי מחקר:

 

קובץ השאלונים והמבחנים של הספריה לפסיכולוגיה

בקובץ רשומים שאלונים וכלי מחקר שהשתמשו בהם בעבודות ה-מ"א שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן בלבד. משנת 2017 נוספים לקובץ גם שאלונים ומבחנים שנעשה בהם שימוש בעבודות הדוקטורט שנכתבו במחלקה לפסיכולוגיה, אך רק אם השאלונים מופיעים בנספחים.

כניסה למאגר 

מאגרי המידע של מכון הנרייטה סאלד, כלי מחקר

בחלק של כלי מחקר תמצאו מידע ביבליוגרפי על שאלונים ומבחנים מקוריים בעברית או מתורגמים מאנגלית, שהתפרסמו במחקרים של חוקרים ישראלים בלבד בתחומי החינוך, הפסיכולוגיה ומדעי החברה, בארץ ובחו"ל. בכל רשומה מופיע תיאור מפורט של כלי המחקר, ובו שם הכלי בעברית ובאנגלית, שם מחבר הגרסה העברית, שמות המחברים של הכלי המקורי, קיצור שם הכלי המקורי, פרטים ביבליוגרפיים על הכלי המקורי, ערכי המהימנות והתוקף של הכלי, תקציר המתאר את מטרות הכלי ומשתניו, אוכלוסיית היעד שהכלי בודק, מבנה השאלות בכלי ועוד. כמו כן, בכל רשומה תמצאו את כותרי עבודות ה-מ"א והדוקטורט שנעשה בהן שימוש בשאלון או במבחן המתואר בה.

** לחיפוש בחלק של כלי מחקר היכנסו לאתר ספריות בר אילן, בתפריט שבראש המסך הקישו על משאבים אלקטרוניים, ואחר כך הקישו על מאגרי מידע. במסך מאגרי מידע הקישו על האות מ"ם, כדי להגיע לרשימת המאגרים המקוונים הפותחים באות זו, ובחרו     בְּ-מאגרי המידע של מכון הנרייטה סאלד. לאחר הכניסה למאגר (באמצעות ההרשאות במסך ה-Single Sign On), בחרו בְּ-כלי מחקר.

כניסה למאגר

המאגר Tests & Measures (PsycTests)

מאגר זה הוא חלק מהמאגר המקוון APA-PsycNET, ובו רשומים יותר מ-55,000 שאלונים, מבדקים וכלי אבחון מקוריים בפסיכולוגיה, בפסיכיאטריה ובמגוון תחומים במדעי החברה שפרסמו שלל חוקרים בעולם. ברשומות תמצאו מידע על קהל היעד של הנבדקים, גיל הנבדקים, תהליך הביצוע של הבדיקה, תוקף ומהימנות של השאלון או כלי המחקר, הלשון שהשאלון או כלי המחקר נכתבו בה, מידע על תחומי המחקר או העיסוק של מחברי השאלון או כלי המחקר ועוד. כמו כן, בכל רשומה מופיע קישור אל המקור הביבליוגרפי שנעשה בו שימוש בשאלון או בכלי המחקר בפעם הראשונה, והכי חשוב – בחלק מהרשומות תמצאו את הקישור Test, וכשתקישו עליו תקבלו את השאלון או את כלי המחקר בשלמותו.

** לחיפוש במאגר  Tests & Measures (PsycTests)היכנסו לאתר ספריות בר אילן, ובתפריט שבראש המסך בחרו בְּ-משאבים אלקטרוניים, ואחר כך בחרו בְּ-מאגרי מידע. במסך מאגרי מידע הקישו על האות A , כדי להגיע לרשימת המאגרים המקוונים הפותחים באות זו, ובחרו בְּ-APA-PsycNET. בתפריט שבראש מסך הפתיחה של המאגר הקישו על החץ שמימין למילה BROWSE, ובחרו ב-Tests & Measures (PsycTests).

כניסה למאגר

מאגר כלי המחקר של קרן שלם 

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה הם מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם, העוסקים בקידום איכות החיים של אנשים  עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) ושיפור אורחות חייהם של הסובבים אותם.

כניסה למאגר

מאגר כלי המחקר של מכון ברוקדייל

במאגר שאלונים וכלי מחקר המסייעים לערוך ראיונות, לקיים תצפיות ולתכנן סקרים. מדובר בשאלונים ובכלי מחקר שהיו בשימוש המכון החל משנת 2010. במאגר אפשר לחפש הן שאלון שלם והן פרק מסוים מתוך שאלון. על כל כלי תמצאו מידע ביביליוגרפי ומתודולוגי, וכן אפשרות להעלות אותו, לעיין בו, לשמור אותו ולהשתמש בכלי המחקר עצמו. השימוש במאגר הוא ללא תשלום, אך הוא נדרשת הרשמה מראש.

לתשומת ליבכם, מאחר שבתקצירים על השאלונים לא מופיע מידע על תוקף ומהימנות, יש לפנות למכון ולברר את הנתונים הללו לפני השימוש בכל שאלון או כלי מחקר שתבחרו!

כניסה למאגר

 

contactHE

 

questionnaire