BIU Campaign
מערך הספריות והמידע מלווה את כל שלבי הלמידה ומהווה המקור לכל צרכי המידע לאורך שלבי הלמידה והמחקר השונים. במערך הספריות ישנה גישה ללמעלה ממיליון ספרים, פיזיים ואלקטרוניים, נגישות למאגרי המידע המובילים בדיסיפלינות השונות, קטלוג וכלי גילוי מהמתקדמים בעולם, וגישה לכלים מחקריים שונים. המשך...
יצירת קשר