מערך הספריות והמידע מלווה את כל שלבי הלמידה והמחקר של הסטודנטים, החוקרים וחברי הסגל, ומשאביו הם המקור העיקרי המספק את שלל צורכי המידע. בספריות נמצאים יותר ממיליון ספרים, פיזיים ואלקטרוניים, וכן קיימת גישה למפתחות ולמאגרי מידע מקוונים, המציגים מחקרים חדשניים בכל הדיסציפלינות, לקטלוג המקיף את הפרסומים בכל ספריות המערך וכן לכלי גילוי מתקדמים המשך...