מידע כללי

מערך הספריות והמידע מלווה את הסטודנטים ואת החוקרים בכל שלבי הלמידה והמחקר, ומספק את שלל צורכי המידע במגוון רחב של תחומי הידע (הדיסציפלינות). באוסף של מערך הספריות תוכלו לאתר כמיליון ספרים, מודפסים ואלקטרוניים  כאחד, וכן קטלוגים ומפתחות, מאגרי מידע מקוונים וכלי גילוי חדשניים, הנותנים מענה בנושאים רבים ומגוונים, וכן גישה לכלי מחקר ולתוכנות לימוד מובילות.

בהתאם לצביונה המיוחד של אוניברסיטת בר אילן, מערך הספריות שוקד על פיתוח האוסף במדעי היהדות, וכיום הינו האוסף השני בגודלו בארץ בנושאים אלו. כמו כן, בספרייה נמצא אוסף מקיף ומכובד של ספרים נדירים וכתבי יד.

במערך הספריות והמידע פועלות 20 ספריותפקולטטיביות ומחלקתיות, וכן מטה והנהלת המערך.

בכל ספרייה ישנם אוספים המשקפים את תחומי הידע והמחקר הרלוונטיים, מרחבי למידה חדשניים, המאפשרים לימוד פורה ומהנה, וכמובן צוות ספרנים ומידענים, מקצועיים ומיומנים, המלווים את באי הספרייה  בשירותי יעץ מתקדמים, בהדרכות אישיות וקבוצתיות לאיתור מידע ובשירותי השאלה וסריקה. שירותי הקוראים ניתנים בספריות עצמן, או מרחוק, באמצעות תוכנת הזום, הדוא"ל והטלפון.

מערך הספריות והמידע – איתךָ לאורך כל התואר!

 

 

מעבר לספר. שירותי מערך הספריות והמידע:

 


הספריות - משנות החמישים של המאה העשרים לשנות האלפיים.