מדרשה לנשים

מיקום: 
יהדות 405, חדר 105
שעות פעילות: 

א, ג, ד, 16:30-9:00

ב 18:30-11:00

שעות הספרייה בחנוכה
הספרייה תהיה פתוחה
בימים א-ד בשעות 9:00-15:30
 
הספרייה תהיה סגורה 
ביום ראשון א בטבת, 5.12 
טלפון: 

03-5317891

סגל: