מטה (ספרייה מרכזית לשעבר)

מיקום: 
יהדות 401
שעות פעילות: 

הדרכה ויעץ 

א-ה  19:00-9:00

השאלה והשאלה מוגבלת 

א-ה 19:00-9:00

קבלת עבודות גמר

א-ה  15:00-9:00

השאלה בין-ספרייתית

א-ה 15:00-9:30

מזכירות

א-ה  14:00-8:00

 

טלפון: 
  • הדרכה ויעץ  03-5317955

דוא"ל: lib.ref@biu.ac.il

 

  • השאלה והשאלה מוגבלת

           03-5318167

דוא"ל: lib.loan@biu.ac.il

 

  • קבלת עבודות גמר 03-5318167

דוא"ל:  theses.lib@biu.ac.il

 

  • השאלה בין-ספריית

          03-5318496

דוא"ל:  intlib@mail.biu.ac.il

 

  • מזכירות 03-5318486

 

סגל: