ספרייה מרכזית

מיקום: 
יהדות 401
שעות פעילות: 

הדרכה ויעץ 

א -ה   09:00 - 16:00

השאלה והשאלה מוגבלת 

א - ה  08:00 - 16:00
 

קבלת עבודות גמר
א - ה 09:00 - 15:00

השאלה בין-ספרייתית

א - ה 09:00 - 15:00

 

מזכירות

א - ה   08:00 -14:00

טלפון: 

הדרכה ויעץ  03-5317955

 

השאלה והשאלה מוגבלת 

03-5318167
 

קבלת עבודות גמר

03-5317803

השאלה בין-ספריית

03-5318496

 

מזכירות

03-5318486

סגל: