מטה (ספרייה מרכזית לשעבר)

מיקום: 
יהדות 401
שעות פעילות: 

הדרכה ויעץ 

א-ה  16:00-9:00

השאלה והשאלה מוגבלת 

א-ה 16:00-8:00

קבלת עבודות גמר

א-ה  15:00-9:00

השאלה בין-ספרייתית

א-ה 15:00-9:30

מזכירות

א-ה  14:00-8:00

טלפון: 

הדרכה ויעץ  03-5317955

השאלה והשאלה מוגבלת 

03-5318167

קבלת עבודות גמר

03-5317803

השאלה בין-ספריית

03-5318496

מזכירות

03-5318486

סגל: