יהודה פרוסקורוב

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
דואר
טלפון: 
03-5317498
דוא"ל: 
proskuy@biu.ac.il