אפרת גורן

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
קיטלוג עברי
טלפון: 
03-5318063
דוא"ל: 
Efrat.Goren@biu.ac.il