אורי גפני

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
ראש תחום טכנולוגיות ומערכות מחשוב
טלפון: 
03-5318549
דוא"ל: 
Uri.Gafni@biu.ac.il