תמר קרביץ

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
קיטלוג לועזי ; השאלה בינ-ספרייתית
טלפון: 
03-5318127 ; 03-5318496
דוא"ל: 
kravett@biu.ac.il