לאה נמדר

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
שירותי קוראים - הדרכה
טלפון: 
03-5317955 ; 03-5317125
דוא"ל: 
Lea.Namdar@biu.ac.il