ספרנית -רכש כתבי עת ומאגרי מידע ואחראית על תמיכה בשרותי מחקר ופרסום מדעי

ד"ר יהודית שקולניצקי-ליברמן

ספרנית -רכש כתבי עת ומאגרי מידע ואחראית על תמיכה בשרותי מחקר ופרסום מדעי
טלפון
077-2753058

תאריך עדכון אחרון : 16/06/2024