ספרנית במחלקת כתבי עת ואחראית על תמיכה בשרותי מחקר ופרסום מדעי

ד"ר יהודית שקולניצקי-ליברמן

ספרנית במחלקת כתבי עת ואחראית על תמיכה בשרותי מחקר ופרסום מדעי
טלפון
077-2753058

תאריך עדכון אחרון : 16/08/2023