גונן ניומן

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
שירותי קוראים - השאלה בין-ספרייתית, הדרכה
טלפון: 
03-5318496 ; 5317955
דוא"ל: 
Gonen.Newman@biu.ac.il