שרית סמבול סאס

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
ראש תחום תהליכים מקצועיים ופרוייקטים
טלפון: 
077-2753074