מיטל נג'אתי

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
רמ"ד הדרכה ויעץ
טלפון: 
03-5317589 5317955
דוא"ל: 
Metal.Simchi@biu.ac.il