יעל זורוף

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
אחראית מיחשוב ומתאמת מערכת אל"ף
טלפון: 
03-5318166
דוא"ל: 
Yael.Zuroff@biu.ac.il