היסטוריה כללית ומזרח תיכון

מיקום: 
מורשת ישראל 502 , חדר 27
שעות פעילות: 

ב, ג, ד  14:00-10:00

 

טלפון: 

03-5318853

דוא"ל: 
hadar.harbi@biu.ac.il
סגל: