לדינו

מיקום: 
יהדות 410 קומה ג חדר 331
שעות פעילות: 

 ב, ג, ד

9:00 - 15:00

טלפון: 

03-5317242

דוא"ל: 
librarl@biu.ac.il
סגל: