ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית

מיקום: 
יהדות 401, קומת ביניים
שעות פעילות: 

ה    18:00-10:00

 

טלפון: 

03-5317947