נתונים ומסמכים שנדרשים להפקדת תזה

על מנת למלא את טופס ההפקדה בקלות, יש לקרוא את המידע הבא ולהכין את כל האישורים, הטפסים והנתונים כמפורט להלן:

חובות לספרייה

יש לבדוק שאין לך חובות במערך הספריות: חובות כספיים או ספרים מושאלים באחת מספריות הקמפוס ו/או בספריות אוניברסיטאיות אחרות (שהושאלו דרך השאלה בין ספרייתית או ישירות, אם ניתן לך אישור לכך). עליך להסדיר את כל החובות מול מערך הספריות לפני תחילת תהליך ההפקדה. 

לא יתקבל אישור מטעם הספריות עד להסדרה מלאה של חובות אלה.

אישור הפקדה

יש להכין אישור פקולטה/מחלקה/יחידה/ביה"ס להפקיד את העותק בספרייה. האישור מונפק ע"י מזכירות מחלקה/פקולטה, חתום ע"י ראש המחלקה/מנחה העבודה, ומאשר שהעבודה עברה שיפוט ושזהו עותק סופי כתוב וערוך עפ"י ההנחיות של ביה"ס ללימודים מתקדמים [מדובר במסמך רשמי מטעם מזכירות הפקולטה - נא לא לשלוח צילומי מסך של הודעות מאינבר או מכל מקום אחר]

* יש לוודא שבאישור על עבודה שוות ערך לתיזה, זה בדיוק מה שרשום באישור.

מספר ORCID

יש להכין מספר ORCID.

  1. אם יצרתם בעבר מספר ,ORCID יש לרשום אותו בטופס הפקדה אלקטרוני במקום המבוקש.
  2. אחרת, יש לייצור מספר ORCID ולהעתיקו למקום המתאים לכך בטופס הפקדה אלקטרוני. הסבר מפורט על המספר ועל דרך יצירתו.

פרסום/דחיית פרסום (חיסיון) בקטלוג הספריה

אם נדרש חיסיון לעבודה, יש לדאוג לאישור חיסיון (ראה/י להלן) לפני תחילת תהליך הפקדה:

1. רקע כללי

מערך הספריות והמידע של אוניברסיטת בר-אילן משמש כספריית הפקדה לכל עבודות תואר שני ושלישי באוניברסיטה. העותק המודפס מועבר לספריות  המחלקתיות/ פקולטטיביות בהתאמה, והעותק האלקטרוני מונגש בקטלוג הספרייה וגם מועבר לספרייה לאומית עפ"י חוק ההפקדה. בטופס הפקדה אלקטרוני, בחלק "מתן נגישות לעותקים של עבודת הגמר" יש לסמן את אחת האפשרויות לגבי הנגשת העבודה:

  ** חיסיון לשנה על העבודה ב-2 הפורמטים שלה,

או

  ** מתן גישה לעותקים מודפסים (עם אפשרות של השאלה מיידית/השאלה בתום שניים) ומתן גישה לעותק האלקטרוני דרך קטלוג מערך הספריות ולקהל הרחב בתוך הספרייה הלאומית.

2. חיסיון

חיסיון (Embargo): במקרים בהם על סמך נתוני המחקר עומדים להתפרסם מאמרים,  ספר או פטנטים, מומלץ להתייעץ עם מנחה/י העבודה על מנת לקבל החלטה. אם יש צורך בחיסיון, הוא יהיה תקף לשנה אחת בלבד וזאת בכפוף לאישור וחתימה של ראש הפקולטה/מחלקה/בית הספר/תכנית. את טופס אישור החיסיון ניתן למצוא כאן.

אם יהיה צורך להאריך את החיסיון לשנה נוספת, יש לפנות מבעוד מועד, לבית הספר ללימודים מתקדים ולבקש את אישור הדיקן לתקופה נוספת. את האישור יש להעביר לדוא"ל של המדור להפקדת עבודות גמר.

מילות מפתח

עבור כל עבודה, למעט זו שנכתבה במסגרת הפקולטה להנדסה, יש להכין 3 מילות מפתח באנגלית אשר מתארות את עיקרי נושאי העבודה. מילת מפתח יכולה להיות גם ביטוי. הכוונה למילים/ביטויים שיעזרו לאתר את העבודה שלך בקטלוג הספריה.

 

חזרה לתפריט הראשי