טופס המלצה לרכישת ספרים

הספרייה תשמח לקבל המלצות לרכישת ספרים לפיתוח האוסף.
באמצעות טופס זה, ניתן להמליץ על רכישת ספר חדש לספרייה.
הספרייה אינה מתחייבת שהספר המומלץ ירכש.
 

פרטי הספר:

פרטים אישיים:

בחר מהרשימה