דיווח על תקלה בגישה למאגרי מידע ו/או לכתבי עת אלקטרוניים

פרטי התקלה:

ניתן לצרף תצלום מסך של השגיאה כצרופה במייל

ניתן לצרף צילום מסך של השגיאה