נוהלי השאלה

השאלת ספרים מתבצעת בכל ספריות הקמפוס. לכל אחת מהן נוהלי השאלה משלה. 
לקבלת מידע נוסף נא לפנות לספרייה המבוקשת.

 

כאן יפורטו נוהלי השאלה התקפים לגבי הספרייה המרכזית בלבד

פירוט שירותי דלפק השאלה

מיקום, שעות קבלה ופעילות

דרכי התקשרות

השאלה מוגבלת

מדף פתוח

מדף כתבי עת

זכויות השאלה (מכסות השאלה ומשך השאלה)

אופן השאלה

חידוש כרטיס קורא (למשתמש המופיע בקובץ הקוראים)

פתיחת כרטיס קורא (למשתמש שאינו מופיע בקובץ הקוראים)

הודעות המדור לקורא

אחריות הקורא

פריטים מושאלים שאבדו/ניזוקו

קנסות והגבלות

החזרת פריטים מושאלים

הזמנת ספר מושאל

הזמנת עבודות גמר לתואר שני לעיון בספרייה למדעי היהדות

 

 פירוט שירותי דלפק השאלה

מיקום, שעות קבלה ופעילות
 

 

מיקום

שעות קבלה ופעילות

דלפק השאלה והשאלה מוגבלת

קומת כניסה, אולם הקטלוגים

ימים א'-ה' 8:00 - 18:00

מדף פתוח

קומה 2-         

ימים א'-ה' 8:00 - 18:45

מדף כתבי עת

קומה 1-         

ימים א'-ה' 8:00 - 18:45

 דרכי התקשרות

טלפון: 03-5318167

Hashala.Centralib@biu.ac.il
 

חזרה לראש הדף

 

השאלה מוגבלת

ספרים מאוסף השאלה מוגבלת, המופיעים ברשימות קריאת החובה לקורסים, מושאלים לזמן קצר בלבד, בין שעתיים לשבוע ימים. מידע על תקופת ההשאלה של הפריט מופיע בקטלוג הספרייה, במסך 'מיקום ועותקים', אליו ניתן להגיע דרך הקישור 'היכן בספריות / האם מושאל' שבדף הפרטים הביבליוגרפיים של הפריט. 
תקופת השאלה תהיה זהה עבור כל הקוראים, לרבות סטודנטים לתארים מתקדמים וסגל אקדמי/מנהלי, והיא כדלהלן:

 1. השאלה ללילה היא מ-15:00 עד למחרת ב-10:00 בבוקר. אם הספר מושאל ביום חמישי ב-15:00, יש להחזירו עד יום ראשון ב-10:00 בבוקר. 
  משעה 8:00 ועד 15:00 ספרים בסטטוס זה מושאלים לשעתיים בלבד.

 2. השאלה לשלושה ימים ולשבוע היא עד השעה 12:00 ביום ההחזרה המיועד.

למידע נוסף על זכויות השאלה של פריטים מהשאלה מוגבלת ראה/י להלן, זכויות השאלה.

 

 מדף פתוח

אוסף ספרים זה נגיש לקהל הרחב. תקופת השאלה ראשונית, לכל משתמשי הספרייה, היא לשבועיים. למידע נוסף על זכויות השאלה של פריטים ממדף הפתוח ראה/י להלן, זכויות השאלה.

 

מדף כתבי עת (בדפוס)

האוסף נגיש לקהל הרחב לעיון בספרייה בלבד. ניתן לצלם מאמרים במכונות הצילום המצויות בספרייה.
חברי הסגל רשאים לשאול כתב עת לתקופה של עד שבועיים. ההשאלה מתבצעת באופן ידני בדלפק ההשאלה.

חזרה לראש הדף
 

זכויות השאלה

 מכסות השאלה 

 1. לספרים מאוסף המדף הפתוח:

  א. מכסה: 5 ספרים

 • שומעים חופשיים;
 • הלומדים בתוכנית ברוקדייל;
 • סטודנטים אורחים של האוניברסיטה הפתוחה;
 • אורחים אחרים:
                    מהמרכז להשתלמויות בניהול;
                    חוקרים אורחים בערבות מחלקה;
                    עמיתים מחו"ל בערבות מחלקה;
                    מתנדבים;
                    תכנית לוקשטיין;
                    השתלמות מורים

  ב. מכסה: 10 ספרים

 • סטודנטים לתואר ראשון
 • קוראים מאוניברסיטאות אחרות בארץ, המביאים כתב התחייבות (למעט אונ' פתוחה)
 • הלומדים במכינה לעולים א' ו-ב'
 • הלומדים במכינה קדם אקדמאית 30+
 • הלומדים במכינה ללוגיסטיקה
 • הלומדים בתוכנית חד שנתית
 • עובדים לפי שעות
 • גמלאים

  ג. מכסה: 15 ספרים

 • סטודנטים לתואר שני
 • סטודנטים בתוכניות IMBA ו-EMBA
 • סגל מנהלי קבוע

  ד. מכסה: 40 ספרים

 • סטודנטים לתואר שלישי
 • עוזרי הוראה (סגל אקדמי זוטר, בתר דוקטורנטים, גמלאים שמלמדים)

  ה. מכסה: 50 ספרים

 • סגל אקדמי בכיר
 1. ­­­­לספרים מהשאלה מוגבלת:

         המכסות שוות עבור כל הקוראים והן: 4  ספרים סה"כ, לכל היותר שניים מכל סטטוס.

חזרה לראש הדף 

משך ההשאלה

1. תקופת השאלה ראשונית זהה עבור כל הקוראים והיא כמפורט למעלה תחת סעיפים השאלה מוגבלת ו-מדף פתוח.

2. הארכה אוטומטית מתבצעת רק אם הספר אינו מוזמן.

    2.1 חלה על ספרים שהושאלו על ידי הקוראים הבאים ובכפוף לסעיף 2.2:

2.2.1 ספרים ממדף הפתוח

   2.2.1.1 תקופת השאלה מרבית של 4 חודשים. הארכות אוטומטיות, יתבצעו מדי שבועיים לתקופה של שבועיים נוספים עבור הקוראים הבאים:

 • סטודנטים לתואר ראשון ותואר שני
 • קוראים מאוניברסיטאות אחרות בארץ, המביאים כתב התחייבות 
 • סגל מנהלי קבוע; עובדים לפי שעות
 • גמלאים

   2.2.1.2 תקופת השאלה מרבית של 6 חודשים הארכות אוטומטיות, יתבצעו מדי שבועיים לתקופה של שבועיים נוספים עבור הקוראים הבאים:

 • סטודנטים לתואר שלישי
 • עוזרי הוראה (סגל אקדמי זוטר, בתר דוקטורנטים, גמלאים שמלמדים)

   2.2.1.3 תקופת השאלה מרבית של שנה. הארכות אוטומטיות, יתבצעו מדי שבועיים לתקופה של שבועיים נוספים עבור הקוראים הבאים:

 • סגל אקדמי בכיר

2.2.2 ספרים מהשאלה מוגבלת

 תקופת השאלה מרבית עבור כל הקוראים היא של 3 חודשים (ספרים בסטטוס '"שלושה ימים" יוארכו כל פעם

 בשלושה ימים; ספרים בסטטוס 'שבוע' יוארכו כל פעם בשבוע)

    2.2 לא תתאפשר באחד מהמקרים הבאים:

 • ספר מוזמן על ידי קורא אחר
 • ספר, שתקופת ההארכה האוטומטית שלו תמה
 • ספרים בהשאלה מוגבלת:

ספר בסטטוס 'לילה' המושאל בין 8:00 ל-15:00, המעוניינים להמשיך ולעיין בספר מעבר לשעתיים עליהם להגיע למדור השאלה ולבקש הארכה לשעתיים נוספות.

ספרים שהושאלו אחרי השעה 15:00 ללילה או ביום חמישי, עד ל-10:00 ביום ראשון, ניתן להאריך רק בדלפק ההשאלה, אחרי הזדכות על הספר.

3.הוראות לקוראים שאינם זכאים להארכה אוטומטית (כל מי שלא מוזכר בסעיף 2.1)

 • בתום תקופת השאלה ראשונית ובכפוף לסעיף 2.2, ניתן לעשות הארכה עצמאית במערכת הממוחשבת לאחר כניסה לכרטיס הקורא או לחלופין, ניתן להתקשר למדור ההשאלה ולבקש הארכה.
 • פריטים מהשאלה מוגבלת, למעט השאלה ללילה, ניתן להאריך כל פעם בהתאם לסטטוס של הספר (לשלושה ימים או לשבוע) ורק אם הספר לא מוזמן על ידי קורא אחר, כאשר תקופה כוללת של ההשאלה תהיה עד שלושה חודשים.
 • פריטים ממדף פתוח ניתן להאריך כל פעם בשבועיים, ורק אם הספר לא מוזמן על ידי קורא אחר, כאשר תקופה כוללת של ההשאלה תהיה עד ארבעה חודשים.
 • בתום שלושה חודשים (השאלה מוגבלת) או ארבעה חודשים (השאלה ממדף פתוח) לא תתאפשר יותר הארכה עצמאית ויש להחזיר את הספר. השאלה חדשה תתאפשר רק אם הספר לא מוזמן.

4.הוראות לקוראים הזכאים להארכה אוטומטית, שמעוניינים בתקופת השאלה נוספת בתום תקופת הארכות זו

יש להגיע לדלפק ההשאלה ולהזדכות על הספר, ואם הספר לא מוזמן על ידי קורא אחר, ניתן יהיה לשאול אותו מחדש.

אופן השאלה

שאילת הספרים הינה אישית, ותבוצע רק לאחר הצגת כרטיס סטודנט/עובד מנהלי/חבר סגל אקדמי תקף.

בפעולת ההשאלה יוחתם על שובל המודבק בספר תאריך החזרת הספר. יש להציג את הספר לבדיקה בפני השומר לפני היציאה מהספרייה.


חידוש כרטיס קורא (למשתמש המופיע בקובץ הקוראים)

משתמש הקיים במערכת הספרייה, אך תוקף כרטיס הקורא שלו פג, וטרם הצליח להסדיר רישום לשנת לימודים חדשה לאוניברסיטה, ימלא את הטופס "טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה לקורא אשר תוקף כרטיסו פג או למשתמש חדש". את הטופס ניתן לקבל בדלפק ההשאלה או להוריד מאתר הספרייה - טפסים. יש להחתים את ראש המחלקה על ערבות זאת ולמוסרו בדלפק השאלה. ניתן גם לפקסס אותו למדור השאלה, למס' 03-7384065.

פתיחת כרטיס קורא (למשתמש שאינו מופיע בקובץ הקוראים)

פתיחת כרטיס ידנית למשתמשים חדשים אשר אינם מופיעים בקובץ הקוראים, אינה כוללת מתן שימוש במשאבים אלקטרוניים של הספרייה. רק מי שנמצא במערכת הבר-אילנית, מקבל גישה לכלל שירותי המחשב האוניברסיטאיים, ובכלל זה גם למשאבים אלקטרוניים של הספרייה.

לצורך פתיחת כרטיס קורא צריך להגיע אישית לדלפק השאלה עם ת"ז/דרכון ובנוסף:

 • מרצה חדש יביא את ה-"טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה..." החתום ע"י ראש המחלקה. לאחר פתיחת כרטיס בספרייה המרכזית יוכל לקבל שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים תתאפשר לאחר קליטתו במערכת האוניברסיטאית.
 • סטודנט חדש בנוסף לטופס הנ"ל, יציג אישור לימודים לשנת הלימודים הנוכחית. לאחר פתיחת כרטיס בספרייה המרכזית יוכל לקבל שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים תתאפשר לאחר קליטתו במערכת האוניברסיטאית.
 • אורח מאוניברסיטה אחרת, יגיש כתב ערבות תקף מהמוסד אליו שייך ואז יהיה זכאי לשירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים אלקטרוניים תתאפשר דרך האוניברסיטה אליה שייך.
 • חוקר/עמית מחקר אורח העובד עם חוקרי האוניברסיטה / תלמיד קורסי חוץ - יביא טופס ערבות תקף החתום ע"י ראש הפקולטה/המחלקה בה עובד ("טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה..."). פתיחת כרטיס תקנה זכות להשתמש בשירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים לא אפשרית כיוון שאינו מופיע במערכת האוניברסיטאית.
 • חוקר/עמית מחקר אורח העובד עם חוקרי האוניברסיטה - יביא טופס ערבות תקף החתום ע"י ראש הפקולטה/המחלקה בה עובד ("טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה..."). פתיחת כרטיס תקנה זכות להשתמש בשירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים לא אפשרית כיוון שאינו מופיע במערכת האוניברסיטאית. יש לברר אם ניתן להקימו במערכת זו במזכירות הפקולטה/המחלקה.
 • תלמיד קורסי חוץ - יביא אישור לימודים לשנה הנוכחית ממזכירות היחידה בה לומד. פתיחת כרטיס תקנה זכות להשתמש בשירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים לא אפשרית כיוון שאינו מופיע במערכת האוניברסיטאית.

 

חזרה לראש הדף

 

הודעות המדור לקורא

המדור מפעיל שירות הודעות אוטומטיות דרך הדואר האלקטרוני במקרים הבאים:

 1. שליחת התראות על אי הארכת תקופת השאלה/ תום תקופת השאלה מספר ימים לפני שחל מועד ההחזרה.

 2. שליחת הודעה על איחור בהחזרה והצטברות קנס לאחר שעבר מועד החזרה.

 3. שליחת בקשה להחזיר ספר המוזמן על ידי קורא אחר.

 4. שליחת הודעה על ספר מוזמן הממתין למזמין בדלפק ההשאלה.

לשירות הודעות זה יש להתייחס כשירות נוסף בלבד, שאינו מסיר את אחריות הקורא למעקב בכרטיס הקורא והחזרת הפריטים בזמן!

 •  הודעות בקשה להחזרת פריט מוזמן או פריט שתקופת השאלתו תמה, הן אוטומטיות ויפסקו רק לאחר שהפריט יוחזר לספרייה.
 • ניתן לייצור קשר טלפוני עם המדור, אך אין להשאיר מענה להודעות אלה. 

חזרה לראש הדף

 

אחריות הקורא

1. באחריות כל סטודנט וחבר סגל להחזיר את הספרים במועד שנקבע. 

א.  יש לנהל מעקב אחר מצב ההשאלות דרך כרטיס הקורא האינטרנטי. דברי הסבר על כרטיס הקורא       ניתן למצוא באתר הספרייה

ב. כל היודע מראש כי לא יוכל להחזיר הספרים במועד עקב נסיעה לחו"ל, מילואים וכד', יחזיר הספרים לספרייה לפני היעדרותו.

 ג. במהלך חופשת הסמסטר/חופשת הקיץ, הספרייה עובדת כסדרה (למעט שבוע של חופשה מרוכזת בסוף הקיץ עליה מפורסם מראש). יש להחזיר ספרים מוזמנים או ספרים שתקופת השאלתם תמה (ולא ניתן לקבל הארכות נוספות), גם אם מועד ההחזרה חל במהלך החופשה. 

2. באחריות הקורא לוודא כי כל פרטי ההתקשרות איתו מעודכנים, כולל כתובת הדואר האלקטרוני שבשימוש     קבוע, כתובת המגורים, מספר הטלפון הנייד ומספר הטלפון בבית.

לעדכון קבוע של הפרטים האישיים יש לפנות למקומות הבאים :


     סטודנטים

     חברי סגל אקדמי/מנהלי

    במזכירות המחלקה - יש לעדכן במערכת ERPׂׂ

3. באחריות הקורא לשמור על שלמות ונקיון הספרים.

4. באחריות כל שואל להחזיר את הספר לספרייה במועד, גם אם מסר אותו לקורא אחר.

5. באחריות הקורא לדאוג כי כרטיס הקורא שלו בתוקף:

א. יש לשלם עבור שנת הלימודים החדשה ולהרשם לקורסים בזמן.

ב. כל המקבל אישור  להמשיך לימודים לתואר/להגיש עבודה באיחור חייב להמציא את האישור על כך לספרייה, לפני שתוקף כרטיס הקורא פג. את האישור ניתן לפקסס למדור השאלה. יש לציין עבור השאלה ולוודא טלפונית שהאישור הגיע והכרטיס עודכן. 

ג. במקרה שחל עיקוב בהסדרת הרישום ו/או תשלום, חובה להחזיר את כל הספרים שהושאלו על מנת להמנע מצבירת קנסות. 

ד. להסדר זמני של תוקף הכרטיס יש לפעול כמו בסעיף פתיחה או חידוש של כרטיס קורא. 

ה. סטודנטים לתארים מתקדמים שהשלימו את חובות השמיעה שלהם ונמצאים בשנת כתיבת התזה/ הדוקטורט צריכים עדיין להרשם לשנת הלימודים החדשה ולשלם בהתאם. הפירוט ניתן למצוא בנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים.​

חזרה לראש הדף

 

 פריטים מושאלים שאבדו/ניזוקו

קורא שאיבד ספר, יודיע על כך מיד למדור השאלה.

 1. המלצה חמה, לפני נקיטת אחת מפעולות הבאות – יש לבדוק שוב בכל מקום שיעלה בדעתכם – אולי תמצא האבדה.
 2. אם הספר לא יצא מדפוס, יש לרכוש עותק זהה ולהביאו לדלפק ההשאלה להמשך טיפול.
 3. אם הספר יצא מדפוס, יש לנסות ולאתרו בחנויות יד שנייה. הספר צריך להיות במצב טוב מאוד. אחרי רכישה יש להביאו לדלפק ההשאלה להמשך טיפול.
 4. באם מאמציכם לאתר את הספר בחנויות הספרים עלו בתוהו, יש להתקשר למדור ההשאלה לבירור הסכום שיהיה עליכם לשלם תמורת הספר שאבד.

באם הספר ניזוק בתקופה בה היה ברשות הקורא, יש להודיע על כך מיד למדור השאלה. ספר פגום לא יתקבל חזרה ועל הקורא יהיה לנהוג, כמו במקרה של הספר שאבד, ראה/י למעלה סעיפים 2 – 4.

חזרה לראש הדף

 

קנסות והגבלות

אי החזרת הפריט המושאל במועד שנקבע, תגרור אחריה קנסות כדלהלן:

 

סוג החומר המושאל

תעריפי הקנסות

ספר בהשאלה רגילה

3 ₪ ליום איחור

ספר בהשאלה מוגבלת בסטטוס 'ללילה'
                                בסטטוס 'ליומיים'                                          בסטטוס 'לשבוע'

15 ₪ ליום איחור

 

הצטברות קנסות עלולה לגרום להקפאת זכויות השאלה.

 

חובות של ספרים ו/או של קנסות עלולים לגרום לעכוב בקבלת התואר ועכוב ברישום לשנת לימודים חדשה עד לאחר הסדרת הנושא.

החזרת פריטים מושאלים

יש להביא את הפריטים לדלפק ההשאלה לזיכוי על ידי הספרן/ית.

כאשר מדור ההשאלה סגור והספרייה עדיין פתוחה, ניתן לשים את הספרים בארגז החזרות שליד השומר. יש להימנע מלשים בארגז ספרים שהושאלו ללילה.

 

 הזמנת ספר מושאל

ניתן להזמין את הפריט בצורה עצמאית, בדף 'מיקום ועותקים' של קטלוג הספרייה המציין את מיקום הפריט, וזאת על ידי לחיצה על הקישור 'הזמנה' ומילוי הפרטים .

קורא שהזמין ספר והתחרט על כך, מתבקש לבטל את הזמנתו טלפונית (03-5318167) או אישית בדלפק ההשאלה.

 

 הזמנת עבודות גמר לתואר שני לעיון בספרייה למדעי היהדות

עבודות גמר לתואר שני הנמצאות ב'אוסף מ.א.' בספרייה המרכזית מוגנות על ידי זכויות היוצרים ואינן ניתנות להשאלה.

על מנת לעיין בעבודה, יש לבדוק בקטלוג את פרטי ומיקום העבודה,

למלא זאת בטופס "הזמנת עבודת גמר" ולמסרו בדלפק ההשאלה.

טפסים שיוגשו עד השעה 14:00 יטופלו באותו היום, הגשה מעבר לשעה זאת  תטופל למחרת. העבודה תמתין לעיון בספרייה למדעי היהדות (קומה 1 ).

 

חזרה לראש הדף