עיתונות ילדים של פעם

הערה: 

16 עיתוני ילדים עבריים, מלפני קום המדינה ומן השנים הראשונות שלה, מארץ-ישראל ומחוץ-לארץ. עיתונים אלה מציגים לנו באופן בלתי-אמצעי את תרבות הילדים העברית של אותם ימים.