זכויות יוצרים ושימוש הוגן

השימוש באוסף הספרייה - מודפס, אלקטרוני ודיגיטלי - מיועד לשימוש אישי של קהיליית האוניברסיטה לצרכי לימוד, הוראה ומחקר בלבד. 

השימוש כפוף לכללי השימוש ההוגן : אין לצלם / לסרוק / להוריד (Download) ספר או חוברת של כתב-עת בשלמותם, בהתאם להסכמים בין המוציאים לאור לבין הספרייה.

הפרת הכללים מהווה עבירה על דיני זכויות יוצרים ועלולה לגרום לניתוק הגישה למשאבים האלקטרוניים לאוניברסיטה כולה. כמו כן, היא מהווה עילה לנקיטת האמצעים החוקיים העומדים לרשות האוניברסיטה כנגד מפרי החוק.

מסמך המלא של עקרונות השימוש ההוגן .